Вашата поръчка - Стъпка 1

Microsoft Office

Присъдинете се към 290 потребители, които се обучават в онлайн курса по Microsoft Office.

Попълнете необходимите данни, за да направите поръчката.

След плащането в срок до 2 работни дни ще получите на посочения от Вас имейл инструкции за използването на услугата или - ако вече сте регистриран потребител на Urocite.bg, услугата ще Ви бъде директно предоставена чрез модифициране на Вашия профил.

В автобиографията ви сред компютърните умения липсват програми като Microsoft Excel, Word, Power Point? Попълнете този пропуск с нашето предложение.
Основните програми от Microsoft Office пакета - Excel, Word, Power Point, са добре известни и разпространени в най-различни сфери от ежедневието ни. Те са неразделна част от работата в повечето организации, фирми, офиси и присъстват неминуемо в събития като презентации, конференции, семинари, бизнес-срещи и други. Можем да кажем, че тези програми се превръщат във все по-необходим аспект от уменията на съвременния човек.
Microsoft Excel е програма за обработка на електронни таблици. С този курс ще преминете не само първоначално запознаване с програмата и усвояване на базовите умения по изграждане и попълване на електронни таблици, но така също и ще се запознаете с далеч по-сложни техники като например, прилагане на математически формули към огромен обем от информация, автоматично генериране на статистически диаграми и други
Microsoft Word е програма за обработка на електронни текстове и документи. С курса ни отново ще преминете от първоначално запознаване с програмата към овладяване на умения за създаване на документи и форматиране на текст, вмъкване на снимки и прилагане на таблици, форми, диаграми и други.
Microsoft Power Point е програма за интерактивни презентации. В рамките на курса ще се запознаете с програмата и ще усвоите умения като създаване и редактиране на презентации, прилагане на различни ефекти между слайдове, особеностите на работата с текст, вмъкване на видео и звук и други.
Курсът се състои изцяло от видеоуроци и е изграден на принципа "Обясни - Онагледи стъпка по стъпка". Примерите са дадени с Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010 и Power Point 2016г. и в значителната си част са приложими и за другите версии на програмите.
Курсът е съставен изцяло от видео-материали и обхваща общо 37 видеоурока с обща продължителност приблизително 4 часа.
Курсът е подходящ и за начинаещи. Препоръчително е да имате компютърна грамотност.


Вашето име*:

Телефон*:

e-mail*:

Промокод (ако Ви е предоставен промокод, изпишете го тук, за да получите отстъпката):
Избрaна услуга на Urocite.bg:
Образователен курс Microsoft Office - Цена:200лв.


Изберете една от опциите за плащане:Продължи